კონტაქტი

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო

მისამართი: დავით გურამიშვილის გამზირი, ჩიხი N5 0178, თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2421424; მობ: (+995 32) 577958777
ელ-ფოსტა: info@ama.gov.ge

თავშესაფარი

მისამართი: ა. თვალჭრელიძე #17ა, 0182 თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2421171, მობ: (+995 32) 577958555
ელ-ფოსტა: info@ama.gov.ge

დადგვიკავშირდით