პარტნიორები

სააგენტოს პარტნიორები არიან 

  • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია;
  • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 112;
  • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო;
  • საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო;
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
  • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.