დასრულებული პროექტები

თბილისში ბინადარი უპატრონო ძაღლების პოპულაციის რიცხოვნობის დადგენის პროექტი

სააგენტოსთვის ერთ-ერთ მთავარ და პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ურბანულ გარემოში ბინადარი ცხოველების რიცხოვნობის დადგენა, რადგან სწორედ ამ ციფრებზეა დამოკიდებული პრობლემის შინაარსის, მოცულობის, რისკებისა და მათი თავიდან აცილების მიზნით ჩასატარებელი ღონისძიებების ადეკვატური სტრატეგიის შემუშავება.

თბილისში ბინადარი უპატრონო ძაღლების პოპულაციის რიცხოვნობა - 2015 წ. ნოემბერი (იხილეთ მიბმული ფაილი): საბოლოო შედეგი.xlsx

ფოტო გალერეა იხილეთ ბმულზე: www.flickr.com