მენეჯმენტი

 

 Giorgi kobiashvili

 

გიორგი კობიაშვილი

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორი

დაბადების თარიღი: 31.10.1993

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული

ვებ-გვერდი: www.ama.gov.ge

ელ.ფოსტა: g.kobiashvili@ama.gov.ge

 

განათლება და კვალიფიკაცია

2017-2019 - კავკასიის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკური მეცნიერებები, მაგისტრატურა

2013-2017 - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, ბაკალავრი

 

სამსახურეობრივი საქმიანობა

2022 წლიდან დღემდე - სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორი

2022 წ. - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარემოს დაცვის კომისია

2018-2022 წ. - სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მენეჯერი

2016-2018 წ. - სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო, ცხოველთა რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის სამმართველოს სპეციალისტი

 

 

 http://ama.gov.ge/img/original/2023/11/28/zviadi.jpg

   

ზვიად ასანიშვილი

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 04.01.1983

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული

ვებ-გვერდი: www.ama.gov.ge

ელ.ფოსტა: zv.asanishvili@ama.gov.ge

 

განათლება და კვალიფიკაცია

2012-2014 - სამხრეთ კავკასიის საველე ეპიდემიოლოგიისა და ლაბორატორიული ტრეინინგ პროგრამა (SC FELTP), ეპიდემიოლოგი

2000-2005 - საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი, ფართო პროფილის ვეტერინარი-ექიმი

 

სამსახურეობრივი საქმიანობა

2023 წლიდან დღემდე - სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, დირექტორის მოადგილე

2012-2023 წ. - სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო, ვეტერინარიის დეპარტამენტი, ცხოველთა რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის სამმართველოს უფროსი

2010-2012 წ. - სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო, ვეტერინარიის დეპარტამენტი, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების ზედამხედველობისა და რისკის ანალიზის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

2007-2009 წ. - შემოსავლების სამსახური, „რუსთავის რეგიონალური ცენტრი“, ინსპექტორი

2006-2007 წ. - საბაჟო დეპარტამენტი, რეგიონალური საბაჯო „აღმოსავლეთი“, ს.გ.პ. „წითელი ხიდი“, ინსპექტორი

2005-2006 წ. - გაზეთი „ახალი ვერსიის” რედაქცია, ჟურნალისტ-კორესპონდენტი

 

 

 

 

ლევან მამალაძე

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე

 

დაბადების თარიღი: 28.03.1986

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული

ვებ-გვერდი: www.ama.gov.ge

ელ.ფოსტა: l.mamaladze@ama.gov.ge

 

განათლება და კვალიფიკაცია

2003-2007 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბაკალავრი

 

სამსახურეობრივი საქმიანობა

2019 წლიდან დღემდე - სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, დირექტორის მოადგილე

2018 - სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, დირექტორის მრჩეველი

2012-2016 - ააიპ საქართველოს ეკონომისტთა ფორუმი, ფინანსების მენეჯერი, პროექტების მენეჯერი

2013 - შპს საქართველოს კინოსაინვესტიციო ჯგუფი, ფრანგული მხარის ფინანსური განყოფილების კონსულტანტი

2012-2013 - ააიპ კვლევისა და განვითარების ცენტრი, ვიცე პრეზიდენტი, პროექტის მენეჯერი

2010-2012 - სსიპ  გ.ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი, ფინანსების მენეჯერი